tandfen

personal

Slarva inte bort
ditt leende


Du som är ung i dag har med stor sannolikhet bra tänder. Du är uppvuxen med fluortandkräm och fluortanter, med fri barntandvård och medvetna föräldrar. Men när tonåren är till ända*, och tandvården inte längre är gratis, är det många som börjar slarva med besöken hos tandläkaren och hygienisten. Gör inte det! Det är alldeles särskilt dålig tajming eftersom det är en tid i livet då man ofta skaffar sig nya vanor – flyttar hemifrån, börjar studera och dricker läsk för att orka plugga lite mer.  Visste du förresten att tänder utan lagningar påverkas mindre av påfrestningar? Om du hittills lyckats hålla dina tänder lagningsfria är det ju synd att bryta det goda mönstret nu.

För dig som är mellan 23 och 30 år subventioneras tandvården med 600 kr per år, för åldersgruppen 30-64 är bidraget 300 kr per år och från och med det året du fyller 65 år är bidraget 600 kr per år.

*I Sverige är det fri tandvård fram till årsskiftet det år du fyller 23.

Tandvårdstaxor – så funkar det

Tandvårdskostnader på mellan 3 000 och 15 000 kr betalas till 50% av dig som patient och för arbeten som kostar mer än 15 000 betalar patienten endast 15% av kostnaden*.

*Beräkningen utgår ifrån det referenspris som TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) sätter. Och det är ett Riksdagsbeslut som avgör den summa som samhället bekostar.

FRÅGA OSS

Jag är 22 år och har fått mitt första hål i en tand. Hur kan det komma sig?

När man hamnar i en ny livssituation, kanske i samband med flytt hemifrån, nytt jobb eller studiestart, förändras ofta matvanorna också. Om du plötsligt börjar småäta eller dricka mer läskedrycker utsätts tänderna för ständiga syraattacker och risken för karies ökar. Tänk på vad du äter och dricker. Och hur.
 
 

Hur ofta bör jag gå till tandläkaren för att bevara mina friska tänder?

Om du inte har några problem räcker det med ett besök hos hygienisten vartannat år. Då får du en djuprengöring och hjälp med eventuell tandsten och det kostar dig bara några hundralappar.
 

Hur länge har det funnits tandläkare?

I Pakistan har man hittat 9000 år gamla tänder med borrhål i och forskare känner till att både de gamla egyptierna och sumererna kunde få tandvård vid behov. Enligt en grekisk historiker var den förste namngivne tandläkaren en man som hette Hesy-re och levde i just Egypten runt 2650 f.Kr. Men på hans tid var magi och vidskepelse ett par exempel på tandläkarens behandlingsformer.

Wikipedia