tandfen

personal

Remisser


Vi tar emot remisser från kollegor runt om i södra Sverige och samarbetar med specialister inom käkkirurgi, tandlossning, reglering och protetik.
 
Tillsammans med Bengt Glimstedt har Mats tagit intiativet till ett nätverk av specialister under samlingsnamnet Ideal Dental.

FRÅGA OSS

Molarer och incisiver, 1:1, 4:3 … vad pratar min tandläkare om?

Ibland hör man tandläkaren rabbla ramsor med konstiga namn och siffror till tandsköterskan. På fackspråk kallas framtänderna för incisiver, hörntänderna för caniner, de främre kindtänderna heter premolarer och kindtänderna molarer. Och så till siffrorna: Käkarna delas in i fyra delar – kvadranter. För att vi ska kunna beskriva var det finns en skada eller ett problem så exakt som möjligt, betecknas varje tand med kvadrantens nummer (1,2,3 eller 4) och placeringen i tandraden. Man börjar räkna från framtänderna och går bakåt i munnen.