tandfen

personal

Generösa garantier


Tandvård kostar en slant och vi tycker att generösa garantier på utfört arbete är en självklarhet. Vi ger 2 års garanti på fast protetik (kronor, broar och implantat) och 1 års garanti på lös protetik. Dessutom ger vi 2 års garanti på fyllningar.
 
Det är vi ganska ensamma om. Kanske alldeles ensamma?

FRÅGA OSS

Molarer och incisiver, 1:1, 4:3 … vad pratar min tandläkare om?

Ibland hör man tandläkaren rabbla ramsor med konstiga namn och siffror till tandsköterskan. På fackspråk kallas framtänderna för incisiver, hörntänderna för caniner, de främre kindtänderna heter premolarer och kindtänderna molarer. Och så till siffrorna: Käkarna delas in i fyra delar – kvadranter. För att vi ska kunna beskriva var det finns en skada eller ett problem så exakt som möjligt, betecknas varje tand med kvadrantens nummer (1,2,3 eller 4) och placeringen i tandraden. Man börjar räkna från framtänderna och går bakåt i munnen.