tandfen

personal

Remiss för rätt bett


Ibland behöver barnens tänder justeras för att bettet ska bli korrekt. Det handlar oftast om en tand som står fel eller om att det är för trångt. Vi gör en grundbedömning av våra patienters problem och remitterar sedan till en ortodontispecialist som tar hand om regleringen. De är experter på tandreglering och går efter ett index som avgör om felet är så gravt att regleringen ska bli kostnadsfri.

FRÅGA OSS

Hur länge ska jag gå med min tandställning?

Det är individuellt men en riktlinje för behandlingen är runt två år. Eftersom tänder och käkben har en tendens att återgå till sitt ursprungliga läge, är det viktigt att hålla koll på det område som reglerats med tandställningens hjälp.
 

Räcker det med tandställning för att justera över- och underbett?

När det gäller överbett räcker det oftast med tandställning. Att korrigera ett underbett brukar vara mycket besvärligare. I bland måste käken opereras och det kan man göra först i vuxen ålder, när skelettet vuxit klart.